App to the Future Design Challenge

Core77 och Windows Phone inbjuder till en ny utmaning att designa en app för Windows Phone som får din mamma att kyssa sin telefon i ren glädje.

Anmäl dig och visa vart skåpet skall stå och sätt Sverige igen på kartan när det gäller utomordentlig design.

Kolla här på Videos ifrån Windows Phone Design Bootcamp för en introduktion till design för Windows Phone