Sedan förra veckan har Windows Phone 8 Training Kit funnits för nedladdning.

Den innehåller ett antal labbar:

  • Porting Win 8 to Windows Phone 8
  • File & Protocol Association
  • Lock Screen Wallpaper
  • Voice Commands
  • Tiles
  • Purchase
  • Wallet
  • Running Tracker