När vi på Microsoft pratar om Windows Azure och beskriver de applikationer som skall kunna nyttja denna molnplattform, tar vi ibland i så att vi nästan spricker. Vi pratar om stora siter såsom CNN, Volvo eller några andra megasiter.

Detta gör att folk med mindre applikationer och webbplatser, vilket är 99% av världens internetsiter, inte tror att Windows Azure är något för dem. Men så är inte fallet. Det finns flera funktioner i Windows Azure som är lämpar sig även för mindre webbplatser.

Tillgänglighet

Även om man är en "liten" webbplats kan det vara viktigt att den är uppe och tillgänglig hela tiden. För att få en sådan funktionalitet måste man på något sätt göra sin webbplats i flera upplagor, så att den ena kan ta vid när den andra slutar fungera.

Serverrum

Vill det lilla företaget ha ett eget serverrum med allt vad det innebär ifrån strömförsörjning till personer som vet hur man hanterar dessa maskiner och den mjukvara som körs på dem?

Avbrott

Vad händer om man förlitar sig på sitt eget Serverrum eller ett företag som endast har en datorhall om någon yttre påverkan, som att en grävmaskin gräver av en kabel, sker? Finns det någon möjlighet till att snabbt köra sin applikation på något annat datacenter i världen?

Jag vill avsluta med ett litet kostnadsförslag för en enklare webbplats som vill ha hög tillgänglighet och som lagrar sin information i en databas. Vad skulle det kosta att hosta en sådan tjänst i Azure? Jämför gärna själv med andra alternativ med samma funktionalitet. (Källa till dessa siffror.)

2 Virtuella Servrar, inklusive alla licenser: 1208 kr/mån
1 SQL Azure, 1 Gb: 70 kr/mån

Sedan tillkommer datatrafikkostnad, men den är troligtvis rätt liten för en mindre webbplats.