Man kan dra likheter mellan SOA och utvecklingen av webben. Kommer ni ihåg hur det var innan webben fanns? Kommer ni ihåg hur besvärligt det ofta var att köpa varor via postorder, speciellt utrikes ifrån. Kommer ni ihåg hur vi betalade våra räkningar på den tiden?

Vi har numera blivit vana att alltid ha Internet till hands. Mycket som vi nu tar för givet, skulle för tio år sedan, endast vara något som vi läste om i en science-fictionbok.

Vi förväntar oss att kunna göra väldigt många tjänster på Internet. Många av dessa tjänster skulle jag numera inte kunna leva utan. Internet blev aldrig någon fluga, utan är nu snarare en mänsklig rättighet. Detta gäller i alla fall i den rika delen av världen.

Men samtidigt tolererar vi att vissa saker går långsammare nu. Vi har bland annat vant oss vid ett användargränssnitt som är rätt spartanskt. Jag syftar naturligtvis på webbläsarens möjlighet att visa sidor. (Detta håller på att ändras, men fortfarande är det svårt att göra vissa saker i en webbläsare.) Och kommunikationen på Internet är inte alltid snabb. Det hade säkert blivit både snyggare och snabbare om vi istället hade byggt ett windowsprogram och kommunicerat direkt på ett lokalt nätverk för att göra våra bankärenden. Men jag tror inte att bänken hade gått med på detta. Så vi förlikar oss med html och http eftersom tjänsten är av stort värde för oss.

Det är samma sak med SOA. Dessa tjänster ger ett företag så många fördelar att man kan förlika sig med eventuella nackdelar.

Det som alltid kommer upp när man diskuterar SOA och speciellt webbtjänster, är risken för att kommunikationen mellan tjänsterna kommer att bli ett prestandaproblem. Ja, att kommunicera med webbtjänster, speciellt om de är sammankopplade med xml över http, kommer att vara långsammare än om man kommunicerar mellan två objekt som befinner sig i en och samma process på en dator. Men i förhållande till vad man får, så är detta inget problem i sig. I all utveckling gör vi saker som gör avkall på prestanda. Det är alltifrån säkerhetsaspekter till arkitekturaspekter som påverkar sådant.

Några av de mest lyckade webbplatserna, som har överlevt IT-bubblan, har förstått att framtiden handlar om att bygga tjänster som andra kan konsumera. Vissa kallar till och med detta steg för Web 2.0.

Jag tror att det är åt det håller som vi är på väg, både för enskilda företag och globalt.