The Web Service Software Factory (also known as the Service Factory) is an integrated collection of tools, patterns, source code and prescriptive guidance. It is designed to help you quickly and consistently construct Web services that adhere to well known architecture and design patterns.

Just det. En mycket bra samling av hjälp för att komma igång med webbtjänster. Det som gör mig speciellt intresserad är att använder sig både av ASMX (vår gamla teknik att kommunicera) och WCF.

Länk