Som många av er redan vet, så håller Microsoft på att utveckla en ny roll i Visual Studio Team System. Det innebär att vi vid årets slut kommer att ha fyra roller totalt. Den nya rollen vänder sig till databasutvecklaren.

Den rollen innehåller flera intressant verktyg för att kunna lösa vanliga problem som vi ramlar över när vi jobbar med databasen. Problem som:

  • Hur versionshanterar vi databasen? Hur kan vi se skillnader mellan olika versioner av databasen och skripta dem?
  • Hur kan vi testa, på ett strukturerat sätt, det som vi gör i databasen?
  • Hur skall vi kunna sätta upp databasen så att vi kan göra tester på känt data? Kan vi göra det automatiskt eller måste vi fixa det för hand?
  • Att ändra namn på saker i databasen har aldrig varit lätt. Även om det går relativt lätt att göra det med kolumnnamn så har det varit svårt att få de lagrade procedurernas referens till denna kolumn att också ändras.

Dessa saker kan vi nu göra i VSTS för DB PRO. Detta är en mycket efterlängtad produkt för de av oss som jobbar mycket med databasen.

Läs mer här