Visual Studios nya roll för Databasutvecklare tycker jag är en mycket spännande ny del i familjen av Visual Studio-produkter. Som vanligt finns det mycket som man kan förändra, anpassa eller utöka bland verktygen. Själv är jag rätt sugen på att skriva nya datageneratorer. Nu har det startats ett projekt på CodePlex, där man har som ansatts att dela med sig av verktyg och kod för att utöka rollens verktyg.

Håll gärna ett öga på det projektet eller varför inte gå med och ta aktiv del.

If you are looking for samples or want to collaborate on Visual Studio Team Edition for Database Professionals samples, we now have a CodePlex project for this, please check-out http://www.codeplex.com/vsdbpro

The goal of this project is to share and collaborate on Visual Studio Team Edition for Database Professionals related sample projects and sample code.
In order to put some organization in place we create five categories in which the samples have to fall, with the last one being our escape clause if it does not fit in the more explicit ones.

  • Data generators
  • Data distributions
  • Test conditions
  • Sample projects
  • Miscellaneous: tools and other helpful item that make the live of DataDude easier

We hope you’ll find this project useful and feel free to collaborate!

Source: VSDBPro Codeplex samples project goes live
Originally published on Thu, 04 Jan 2007 07:10:00 GMT by GuntherB