Jag fann precis en mycket bra blogginlägg om hur man väljer och anpassar en processmodell i TFS. Jag tror att nästan alla som börjar använda processtödet i TFS, vilket jag verkligen tycker att man skall göra, så är det något som man vill anpassa av de som finns att tillgå. Och detta är ingenting dåligt, utan snarare tvärtom, något som är bra. Man skall anpassa sin process och har man inte verktyg som kan anpassas, så skall man fundera på att byta verktyg.

Läs vidare här