Nu när jag har laddat ned den officiella versionen av Visual Studio 2005 har jag äntligen börjat konvertera alla mina SOA-exempel. Jag har hållit på med det under de senaste dagarna. Här följer några snabba reflektioner över vad jag funnit när jag gjort detta.

  • Jag gillar verkligen VS2005. Gillar man VS2003 (alltså hur det är uppbyggt och fungerar) så är VS2005 den naturliga utvecklingen. Det finns, i alla fall hittills, som jag upplevt vara sämre.
  • Att skriva XSD-filer fungerar ungefär på samma sätt som tidigare. Det finns några mindre förbättringar här.
  • Efter att ha skrivit XSD-filerna, skriver jag XML-filer som kan verifieras emot dessa. Detta har blivit bättre. XML-editorn i VS2005 är klart förbättrad.
  • Det finns ännu inget stöd för någon WSDL-editor. Det tycker jag är dåligt. Men å andra sidan har programmet wsdl.exe, som använts för att konvertera wsdl till kod, blivit mycket bättre. Det har tillkommit ett antal parametrar som gör det möjligt att skapa kod på ett bättre sätt än tidigare. (Jag tror också, utan att vetenskapligt ha testat det, att de buggar som tidigare fanns, äntligen är borta.)
  • ag gillar verkligen de nya grafiska ritverktygen. Speciellt “Application Designer”, som ger mig möjlighet att rita upp ett helt SOA-system, med alla dess tjänster, gränssnitt och relationer. Jag använder den här designern på följande sätt: Jag skapar först mina xsd- och wsdl-filer. Dessa importerar jag sedan in i “Application Designer”.

Sammanfattningsvis: Det finns inga som helst nackdelar att gå upp till VS2005, när det gäller att utveckla SOA-tjänster och SOA-system.