Visual Studio LightSwitch är en ny version av Visual Studio som är ämnad för att snabbt kunna skapa professionella affärsapplikationer med.

I LightSwitch utgår man ifrån två grundpelare som varje applikation består av:

  • Data
  • Skärmbilder

Man kan skapa egna datakällor eller koppla sig till befintliga. Det finns ett antal fördefinerade skärmbildstyper som gör det snabbt att skapa ett användargränssnitt med.

Ladda ned Visual Studio LightSwitch här.