Idag, den 8 mars, släpptes Visual Studio 2010 SP1 för MSDN-prenumeranter. Två dagar senare, alltså den 10 mars, blir den publik för alla att ladda ned.

You can learn more about how we’re improving Visual Studio 2010 on Jason Zander’s blog later today. On March 8th, MSDN subscribers will be able to download and install Visual Studio 2010 SP1 from their subscriber downloads. If you’re not an MSDN subscriber, you can get the update on Thursday, March 10th.

Mer information på Somasegar’s blog