Detta är ett spännande tillägg till Visual Studio, som bland annat ger stöd för automiska användargränssnittstester för Silverlight; stöd för testning med FireFox och en ny editor för automiska användargränssnittstester. (Man måste ha ett MSDN abbonemang för att kunna ladda ned denna produkt.)

Här finns mer information om Visual Studio 2010 Feature Pack 2