Vid TechEd i början på sommaren släppte vi nyheten om en ny version av Visual Studio, med namnet Visual Studio 2008 Shell. Den första frågan är om och varför det behövs ytterligare en version av Visual Studio? Räcker det inte med Express, Standard, Professional och Team System?

Jo, det finns faktiskt stor efterfrågan på den här versionen. Det är många som vill utnyttja Visual Studio för att integrera sina egna system och miljöer i. Förut har de som velat använda Visual Studio för det här ändamålet varit tvungen att se till att användaren först har Visual Studio installerat på maskinen innan de har kunnat installera sina egna tillägg. Nu kan man skicka med en Visual Studio 2008 Shell och sina egna tillägg. Sin egen specialvariant av Visual Studio kan man köra parallellt med det vanliga Visual Studio-programmet, om man så önskar.

Det här gör att vi skänker bort Visual Studio och alla dess funktioner för att kunna implementera egna tillägg och slippa göra mycket av det grundläggande arbetet själv.

Följande saker ingår i Visual Studio 2008 Shell:

 • IDE Features
  • Task List & Error List
  • Output Window
  • Properties Window
  • Toolbox
  • Solution Explorer
  • Class View
  • Object Browser
  • Command Window
  • Domain-Specific Language (DSL) Runtime Support
  • Language Integrated Query (LINQ) Support
 • Editor/Designer
  • IntelliSense
  • Code Snippets
  • IntelliSense Filtering
  • Code Definition Window
  • Application Designer
  • Windows Forms Designer
  • Windows Presentation Foundation (WPF) Designer
 • Debugging
  • Edit and Continue
  • Visualizations
  • DataTips
  • Breakpoint Constraints
 • Data
  • Server Explorer
  • Full set of data controls
  • XML editor
  • Data bind to local or remote database server
 • Web
  • HTML Editor
  • Web Forms Designer
 • Extensibility
  • Add-in Manager
  • Supports Macros
  • Macros IDE
 • Documentation
  • Document Explorer
  • Help on Help Collection