Flera av er har frågat efter den och här är den, alltså möjligheten att bland annat använda VB6 och VS2003 emot TFS 2008.

Den har också några förbättringar som är värda att nämna:

  • Enable handling branched solutions in Visual Studio 2003.
  • Fixed issues to enable provider to support Toad for SQL Server 2.0.
  • Enhanced the "Choose Folder in Team Foundation Server" dialog.
  • Fixed bug which prevented Properties Dialog from displaying local path.
  • Work Items Query list in the Checkin Dialog is loaded and saved on the disk.
  • "Get" operation performance improvements.
  • Defect fixes
  • Download details: Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server MSSCCI Provider