Här en purfärsk artikel av Jonas Ekström (SweNug) om SOA. Den har flera intressanta synpunkter. Jag rekommenderar den.

Många är de företag som avslutat sina första piloter med Web Service och då kommit fram till att det kan tillföra mervärde för både IT och verksamhet. Nu är det dags att ta ett kliv framåt och se de nya möjligheterna med tjänstebaserad arkitektur. En

I det här dokumentet definieras SOA (Service Oriented Architecture) som ett paradigmskifte från monolitiska applikationer till små löst kopplade och samverkande tjänster. Här beskrivs en historik över hur annorlunda SOA har tolkats av affärsutvecklare kontra systemutvecklare men samtidigt också hur väl målen med SOA överensstämmer mellan varandras definitioner. Tjänstebegreppet i SOA har de senaste åren vävts ihop med processdriven utveckling som länge väntat på att få en högre status och bli en första klassens medborgare inom systemutvecklingen. Därför tar vi en titt på hur processdriven (arbetsflöden) utveckling är en naturlig del av SOA.

Här kan du ladda ned hela artikeln