Det finns två huvudtyper av information som man kan spara i en Windows 8 app. Det är användardata och applikationsdata. Användardata kan delas mellan olika appar, medans applikationsdata endast kan användas av den appen som skapat detta. Applikationsdata raderas när man tar bort en app, vilket inte användardata gör.

Användardata kan antingen vara sparat lokalt på en maskin eller i molnet, via Skydrive eller andra webb- och molntjänster.

Det finns lite olika möjligheter att spara information beroende på vilket språk man skriver i. Titta i översikten som finns här.

Vi skall titta lite vidare på applikationsdata i den här bloggposten.

Följande funktioner och begränsningar har detta API:

 • Provides a local data store and roaming data store
 • Also provides a temporary data store that is subject to disk cleanup by the system
 • Supports highly structured content (settings)
 • Supports composite types (a set of settings that are managed as an atomic unit)
 • Supports unstructured data (files)
 • Settings use a synchronous API
 • Files use an asynchronous API
 • Settings are limited to 8K per setting or 64K per composite setting; there is no limit on number of settings, we recommend storing less than 1MB of data
 • Files have no size limit
 • Roaming files and settings are limited per package in overall size, as defined in the ApplicationData.RoamingStorageQuota or roaming won't occur
 • The system manages when roaming occurs, to preserve bandwidth and battery life. The HighPriority setting roams with higher frequency than other settings.
 • No size limit on temporary data

Det finns två olika typer av data:

 • Applikationsinställningar – namn-värde-kollektion. Sparas i datorns register.
 • Filer – Sparas i datorns filsystem. (Men man använder inte det vanliga API:et för filer för att läsa dem utan istället ApplicationData i WinRT.

Quickstart: Local application data (Metro style apps using C#/VB/C++ and XAML)

Roaming

Observera att det i punkt ett står roaming. Det går alltså att flytta över sitt applikationsdata mellan olika maskiner, detta gäller både enkla datastrukturer och filer.  Detta är en ny funktionalitet som kan vara spännande att utnyttja.

Quickstart: Roaming application data (Metro style apps using C#/VB/C++ and XAML)

Läs mer här om hantering av data i en Windows 8 app