När man skapar ett nytt projekt av typen Grid App eller Split App så skapas bland annat en en fil som innehåller standardstilar för projektet, StandardStyles.xaml. (Man kan också skapa en app av projekttypen Blank App och sedan manuellt lägga till en ny sida av typen Basic Page för att samma fil automatiskt skall skapas.)

När man följer hur denna fil är uppbyggd så hamnar man så småningom till ett antal implicit deklarerade resurser, där ApplicationPageBackgroundThemeBrush är en av dem. Det är inga problem att överlagra dem genom att explicit i sin app deklarera dem:

<SolidColorBrush x:Key="ApplicationPageBackgroundThemeBrush" Color="#FFE1ECDB"/>

Men vad har dessa implicita resurser för värden? http://metro.excastle.com/ har i en bra artikel tagit fram en lista på dem.

image

Detta är bara de första. Klicka på bilden för att se hela listan.