Vid första anblicken kan det vara svårt att se någon skillnad mellan SOA (Service Oriented Architecture) och EAI (Enterprise Application Integration). Men det finns faktiskt en fundamental skillnad mellan dessa två. SOA handlar om processer medan EAI handlar om data.

Vi har varit duktiga att behandla data (information) i de applikationer som vi har byggt under de senaste 30 åren. I mångt och mycket har vi byggt avancerade registervårdssystem i olika smaker och kulörer. Det har också varit det som de flesta verksamheter har begärt av oss. I början ville de bara ha ett kundregister, som skulle vara en hjälp för det manuella arbetet till de personer i verksamheten som hade kundkontakter. Det var ett jättestort steg, och en väldig fördel, att ha en datoriserat kundregister, så att man slapp slå i pärmar eller andra typer av kortregister. Och på den vägen fortsatte vi.

Verksamheten ville ha fler datorbaserade register: order, lager, budget, anställda osv. Vi inom IT-avdelningarna på företagen blev väldigt bra på att skapa sådana här register. Men en sak som hände, som varken vi på IT kunde se, eller själva verksamheten kunde förutse. Det var att vi gled ifrån varandra mer och mer. Till slut blev det två läger, IT såg ned på verksamheten som “dumma och jobbiga användare” och verksamheten tyckte att IT var knäppa och stelbenta.

Verksamheten, som har blivit van vid att det mesta går att fixa med dator, har blivit mer krävande i sina krav på IT-system som skall hjälpa dem att driva sin verksamhet på ett effektivt sätt. Det har bland annat varit krav på att kunna samordna informationen på ett bättre sätt; låta verksamhetens kunder göra mer saker själva och att vara mer flexibla emot förändrade förutsättningar för företaget.

IT-avdelningen, å andra sidan, står med många register och stora system, som de har investerat oerhörda summor pengar i, och skall på ett kostnadseffektivt sätt möta dessa nya typer av krav ifrån verksamheten.
IT-avdelningens lösning på detta är att hitta på system som integrerar de befintliga applikationerna på ett relativt smärtfritt sätt. Det är en integration utanpå de befintliga systemen. Det är detta som EAI egentligen är.
Men denna integration skapar tyvärr inte alltid det som verksamheten vill ha. Det är fortfarande svårt att förändra saker och verksamhetens processer har inte det stöd, som de behöver, i IT-systemen.

Det är alltså, tyvärr inte, ännu någon tjänstebaserad arkitektur som företaget har fått. Men det kan dock vara en bra början, ett viktigt steg på vägen. Grundproblemet är fortfarande att kärnan i system, drivkraften, är data istället för processen.

Skulle IT-avdelningen själv driva en soa-satsning så skulle det nog tyvärr stanna vid EAI. SOA, för att det skall lyckas, måste om inte drivas, åtminstone, understödjas helhjärtat av verksamheten. Detta är svårare och är också en av orsakerna till att det kommer att ta lite tid att implementera den här arkitekturen fullt ut.