Microsoft Research, vår egen utvecklingsavdelning, där både möjliga och omöjliga projekt pågår. Information Week har träffat dem och gått igenom vilka projekt som de håller på med inom säkerhetsområdet. Det är en intressant och spännande lista.

Namn som Ghostbusters, SureMail och Vigilante låter spännande och kan sätta fantasin i rörelse.

Läs här