Vad behövs vara installerat på klientdatorn (alltså för de som skall köra våra lösningar, alltså inte för att utveckla lösningarna) för att man skall kunna köra .NET-program i Microsoft Office?

  • Microsoft Office 2003
  • Microsoft Office Service Pack 1
  • Primary Interop Assemblies (PIA) för Microsoft Office
  • .NET Framework 2.0
  • VSTO Runtime

Inget av dem kostar något extra, förutom Microsoft Office, naturligtvis.