Här finns ett dokukent för er som behöver en snabb överblick över de nya funktionerna i den nya versionen av Visual Studio.

En summering av dokumentet är följande.

Nya versionen bygger på tre pelare:

  1. Förbättrad produktivitet
  2. Bättre hantering av applikationsutvecklingscykeln
  3. Kunna programmera emot våra senaste tekniker

Läs vidare