Jag har bett Anders Thun, en av de djupaste experterna på Windows Phone i Sverige, att förklara vad det är för fördelar med att kompilera om en Windows Phone 7 app till Windows Phone 8. Här är hans förklaring:

Att uppgradera sitt Windows Phone 7 projekt till Windows Phone 8 har en del fördelar då operativsystemet då har möjlighet att använda effektivare implementationer. Det handlar dels om att vi bytt .NET ramverk från .NET Compact Framework till CoreCLR som är samma version som används på Windows och dels om att vi implementerat en hel del kontroller, bl.a. Panorama och Pivot kontrollerna på ett mycket mer effektivt sätt.

Dessa förändringar har också gjort att vi får ett delvis annat beteende på en del funktioner. Oftast handlar det om odefinierade beteenden som applikationer oavsiktligt råkat dra nytta av eller beteenden som varit suboptimala som vi har velat ändra på.

Ovanstående har gjort att för att kunna erbjuda en så kompatibel exekveringsmiljö som möjligt för befintliga WP7 applikationer har vi infört något vi kallar ”quirks mode” där vi ser till att det beteende som applikationer förväntar sig och hade i Windows Phone 7 också upprätthålls under Windows Phone 8. Se det som en motsvarighet till det shim lager som finns implementerat i desktop Windows för att lura applikationer (och för all del implementera gammalt beteende) att de körs på en äldre version.

De optimeringar som gjorts i Panorama och Pivot är exempel på optimeringar som inte kommer en WP7 applikation som kör på WP8 tillgodo utan en WP7 applikation nyttjar de gamla versionerna av kontrollerna (som finns med i WP8 enbart som stöd till WP7 applikationer).

Det är mao så att de flesta applikationer som nyttjar de kontrollerna kommer att gå snabbare och förbruka mindre minne än motsvarande WP7 applikation om de uppgraderas till WP8.