"Coding Horror" har skrivit ett mycket intressant inlägg med titeln "The Multi-Tasking Myth" där han, med hjälp av några författare, tar upp problemet med effektivitetsförluster när man jobbar i flera projekt samtidigt.

Gammal kunskap som är ack så sann.

Han har ett exempel där han visar att om man jobbar i ett projekt så kan man ge detta projekt 100% av sin tid. Men jobbar man istället i två projekt så kan man inte ge vardera 50% utan det kommer att vara tid som förspills när man växlar mellan projektet så att man snarare jobbar 40% på varje projekt.

Vår egen Bodil Jönsson förde fram samma sak i sin populära bok "I tid och otid". Tiden mellan de två projeken, eller arbetsuppgifterna, kallade hon "ställtid". Denna tid är mycket viktig. Där tar man sig tid att ställa om sig till den arbetsuppgift som skall göras näst.

Frågan för oss kan vara om vi idag tror att vi är mer "Multi-Tasking" än vad vi verkligen egentligen klarar av. Många av oss försöker göra flera saker samtidigt. Det är vårt sätt att få ut mer av tiden eller känna att vi sparar tid.

Författaren till inlägged poängterar vist, att man inte kan jobba till 100% på en sak även om man endast har ett projekt. Det finns alltid andra uppgifter som tränger sig på och som gör att vi måste av avbryta och göra en "context switching", som vi datornördar skulle uttrycka oss.