Det första som man tänker på när man skall uppgradera sina gamla applikationer till .NET är hur man skall konvertera all sin kod till något av språken som .NET använder, alltså VB.NET eller C# främst.

Men koncentrerar man sig på att målet just bara är att komma upp på .NET-plattformen genom att konvertera sin kod, så gör man sig själv en riktig björntjänst. Det finns många andra faktorer när man uppgraderar, som man behöver också ta i åtanke. Faktorer som också påverkar vad slutresultatet av en uppgradering.

  • Arkitektur – Vilken skall vi ha i systemet. Desto äldre system, desto färre skikt. Att uppgradera ett system och inte ta i beaktande nya arkitekturprinciper är något som jag verkligen inte rekommenderar.
  • Metoder – Vill man använda sig av nya metoder för att utveckla och testa systemen. Man kanske vill föra in bättre möjlighet för automatiska tester eller dylikt. Detta är något som man har möjlighet att ta hänsyn till i ett uppgraderingsprojekt.
  • Plattform – Det som vi uppgraderar kommer at leva vidare under många år. Därför är det viktigt att titta framåt och inte endast anpassa sig efter den plattform som idag finns. Skall exempelvis applikationen köras i Windows är det viktigt att redan nu planera för Microsofts nya operativsystem.