I en enkätsundersökning har Capgemini frågat företag om deras åsikter om SOA.

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta företagen, över 80%, kommer att börja använda SOA inom en snar framtid. Orsaken till detta verkar vara följande skäl:

Respondents indicated that the top three IT benefits from SOA were cost reductions on integration projects (40%), a greater flexibility to handle future change (37%) and an increased return on existing assets (18%).

En annan sak som kommer fram i undersökningen är att SOA har blivit den högsta prioriteringen inom företagens IT-organisationer. Detta framför exempelvis outsourcing och dylikt.

Intressant, men jag är väl lite partisk.

Läs mer om undersökningen här.