Detta är en serie korta noteringar som jag vill dela med mig efter att ha utvecklat Windows Phone appen TrafikTitt. Mer info om appen och ett index på noteringarna finns här.

Jag har aldrig programerat emot en kart förut, så jag hade lite respekt inför den delen av applikationen. Men det var mycket lätt.

För det första måste man skaffa sig ett konto för Bing Maps för att kunna använda kartkontrollen. Detta gör man på Bing Maps Portal. (Ingen kostnad.)

Man får en API-nyckel när man har registrerat sin applikation som skall använda Bing Maps. Denna nyckel kopierar man in i egenskapen CredentialsProvider för kontrollen för Bing Maps.

<map:Map x:Name="mapTrafic" CredentialsProvider="[API-nyckel]" … />

Sedan är nästa steg att centrera och zooma kartkontrollen så att den visar det som man vill se. Detta gör man med de två egenskaperna Center och ZoomLevel. I min applikation är standardvärdena för detta:

<map:Map x:Name="mapTrafic" Center="59.324414,18.052993" ZoomLevel="13.00" … />

Koordinaterna

Det sättet som jag använde mig för att få tag på koordinaterna för Center var följande.

  1. Öppna Bing Maps i webbläsaren, http://maps.bing.com
  2. Skapa en pushpin genom att högerklicka där jag vill ha ut koordinaterna och välja Add a pushpin
  3. I My Place Editor under Actions, välja Send och Email för att skapa ett nytt email. Detta email innehåller en länk som bland annat innehåller koordinaterna:

<http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=59.3087415586279~18.04156875525006&lvl=10&dir=0&sty=r&sp=Point.twm2yjjh4nwb_Untitled%20item____>

(Jag valde att avrunda ned till sex decimaler.)

När man flyttar runt kartan i applikationen så ändras naturligtvis egenskapen Center. Jag sparar denna information för att kunna komma ihåg detta. (Mer om detta i ett senare inlägg.)