Standardinställningen för versionshanteringen på dokumentbiblioteken i TFS Projektportal är att den ej är aktiverat. Så för er som vill ha versionshantering, måste ni själva slå på den. Kolla upp det, om du har det behovet.