En av de svåraste sakerna att förstå, när man börjar med testdriven utveckling, är hur man skall testa komponenter som anropar en databas. Det finns flera lösningar på detta. En vanlig sådan är att använda så kallade “Mock Objects”. Enkelt kan man beskriva den här lösningen som att man skapar komponenter som simulerar andra komponenter. Det gör att vi kan låta komponenten som vi testar inte egentligen går emot databasen utan emot en annan komponent som simulerar databasen. Den komponent som vi testar märker ingen skillnad.

Här finns en intressant artikel som går igenom hur man använder sig av “Mock Objects”. Skall ni göra seriös testning så är det bra att ha en förståelse för hur man kan använda “Mock Objects” för att bygga bättre tester.

Testing with Mock Objects