b322ff66-e5d5-4e4f-89ce-578cf47b6950[1]Build 2013

På Build gjordes 201 presentationer och på TechEd i Europa gjordes 599. Det är mycket att hålla ordning på och att se.

Vi vet att din tid är dyrbar och har därför skapat ett event där vi har kokat ned de bästa sessionerna till en heldag och lagt till en dag för Hands-On-Labbar. (Alltså två dagar totalt.) Detta kommer att gå i Stockholm den 21-22 oktober. Sessionerna kommer inte vara några videouppspelningar av de som gick då, utan kommer att framföras live av talare, främst ifrån Sverige.

Boka in detta i din kalender och du kan också redan nu och registrera dig för TechX här.