Även om jag inte tror att jag inom överskådlig framtid kommer att använda Linux på någon av mina datorer, så tycker jag om den konkurrenssituation som vi har hamnat i.
Jag tror att den kommer att vara till nytta för oss som gillar Microsofts operativsystem. Det gör att vi under året som ligger framför oss, tills Microsoft Vista släpps, kommer att få se saker som Microsoft lägger till in i operativsystemet “for free”.

Det senaste exemplet på detta, som jag tycker man kan tolka det, är deras workflowmotor, som kommer att vara gratis och som kommer att komma ut vid samma tidpunkt som Vista.

Slaget om klientoperativet kommer att nå nya höjdpunkter under de närmsta tolv månaderna. Och jag tror att just detta kommer att vara bra för oss som kunder.