Enligt artikeln, som citerar en professor, ‘kallar programmet ”ont” och säger att användandet av det kan göra att rent ”katastrofala beslut träffas”.’

Detta är en mycket gammal fråga. Kan något vara “ont” i sig själv, på det sättet? Vad är exempelvis en kniv då?

PowerPoint är ett utmärkt hjälpmedel för att göra presentationer, men själva presentationen skall bäras upp av presentatören, inte PowerPoint. En bra presentation skall kunna stå för sig själv, även om PowerPoint inte fungerar. Tyvärr finns det många som använder PowerPoint för att dölja sig bakom. De tror att några bra slides kan dölja en dålig förberedelse eller scen-skräck.

SvD: “Power Point-presentationer är farliga”