Windows 8

MSDN Magazine, Microsofts egen tidning för utvecklare, har precis lanserat ett specialnummer för utveckling på Windows 8. Det som är bra med MSND Magazine är att det finns i sin helhet online också. Så den behöver inte köpas.

Artiklar

Underneath the Hood with .NET and the Windows Runtime

Windows Runtime Components in a .NET World

Writing Silverlight and WPF Apps with Windows Runtime XAML in Mind

Using the MVVM Pattern in Windows 8

Introducing C++/CX and XAML

Porting Desktop Applications to the Windows Runtime

Managing Memory in Windows Store Apps

Data Binding in a Windows Store App with JavaScript

Authoring Windows Store Apps in Blend