Alla behöver vi en bra start, i livet, vid ett trafikljus och när man skall börja med en ny version av Visual Studio. Detta spark-i-baken-kit kan vara en bra början. Den innehåller presentationer, demonstrationer och klämma-på-labber (hands-on labs) för Visual Studio och .NET 3.5.

Download details: Visual Studio 2008 Training Kit