[Sponsrat meddelande, men jag har inte fått något betalt Blinkar]

Tillsammans med Microsoft genomför vi nu ännu en nationell roadshow. På tio orter kommer vi att visa upp nyheterna i Visual Studio 2012 och Team Foundation Server 2012 med fokus på agilt arbetssätt, utvecklareffektivitet och kvalitet. Den nya Visual Studio-versionen ger stöd genom hela livscykeln, från kommunikation med beställare, till daglig drift av det färdiga systemet.

Karlstad 10/10
Borlänge 18/10
Västerås 30/10
Örebro 31/10
Jönköping 1/11
Sandviken 7/11
Umeå 8/11
Sundsvall 22/11
Linköping 15/11
Stockholm 23/11
Malmö 29/11

Seminariet riktar sig till alla som är involverade i utvecklingsprojekt: kravställare, utvecklare, testare, arkitekter, scrum masters, projektledare och chefer.
Kom och inspireras av hur nya Visual Studio kan hjälpa dig att hantera ditt projekt.

Agenda
För att synliggöra nyheterna så konkret som möjligt följer vi ett agilt projekt från krav till drift. Detta så att du får en inblick i kommande möjligheter och utmaningar för dig.

På agendan:

  • Agil kravhantering
  • Stöd för Agila team (Scrum & Kanban)
  • Prototyping i PowerPoint
  • Nyheter för utvecklare (kodgranskning, enhetstester, m.m.)
  • Exploratory Testing för kvalitetssäkring
  • Feedback från beställare
  • Samarbete utveckling/drift i produktion

Mer information