Många tror att man måste slänga ut allt gammalt när man skall införa SOA. Men det kan snarare vara tvärtom. Genom att införa SOA, och speciellt ett generellt tjänstelagar kan man faktiskt förlänga livstiden på sina äldre system.

Genom tjänstelagrets abtraktion av den gamla applikationens logik, så kan den applikationen stå och tuffa och gå, tills man har tid och resurser att byta ut den på något sätt. Visst det kommer att kosta att utveckla ett tjänstegränssnitt emot applikationen, men det är definitivt billigare än att byta ut själva applikationen. Och det är också så, om man har gjort det rätt, att man sedan kan återanvända tjänstegränssnittet, när man väl byter ut applikationen.

Det viktiga här är att man bygger ett bra tjänstegränssnitt. Det viktiga är att man inte binder det stenhårt till den applikationen som man vill lägga det på. Det skall ha en annan abstraktionsnivå. Den skall allstå inte efterlikna applikationens inre logik. (Om detta är möjligt.)