Man kommer alltid för eller senare till att man behöver en meny i sin App. Appar för Windows 8 använder sig av en klass som heter AppBar för att kunna skapa en meny, som döljs automatiskt, i toppen eller botten på skärmen.

Skapa en AppBarimage

  1. Öppna ditt projekt i Expression Blend.
  2. Leta fram klassen AppBar i panelen Assets
  3. Dra denna klass till någon av de två platshållarna BottomAppBar eller TopAppBar.

Om man tittar vad som har skapats så är det en Grid med två kolumner, en för knappar som skall synas till vänster en för knappar som skall synas till höger.

Lägga till knappar

Jag har inte hittat något sätt att lägga till knappar via ett menyval. Men det gör inte så mycket för det är mycket enkelt att göra det själv i xaml.

En knapp i en AppBar är just det som den säger sig vara, en knapp (Button). Det man gör är att skapa en knapp med en speciell stil. Det finns en mängd med färdiga stilar i filen StandardStyles.xaml. Den filen har automatiskt skapats och lagts i katalogen Common, när projektet skapades.

Alla stilar för knapparna är bort kommenterade för att inte ta onödig plats i den kompilerade appen.

Long Zheng har skapat ett enkelt program med namnet MetroAppBarSample, som listar alla stilar som finns. (Kör appen och håll muspekaren över en stil som du vill använda. Då kommer information upp om stilens namn.)

Sök fram detta namn i StandardStyles.xaml och ta bort kommenteringen av denna.

Skapa en ny Button i vänstra eller högra kolumnen i menyn och ange stilen i attributet Style.

<Button x:Name="Refresh" Style="{StaticResource RefreshAppBarButtonStyle}" Tag="Uppdatera" Click="CommandRefresh" />

Få knappen att göra något

Detta är en vanlig knapp så du kan antingen använda dig av händelsen Click eller binda till ett kommando genom Command.

IsSticky

Det finns några egenskaper på klassen AppBar. Jag vill ta upp en, som jag själv har använt mig av, IsSticky. Om den är true så kommer kommer inte menyn att försvinna när man klickar utanför menyn. Den stannar helt enkelt kvar längre på skärmen, som kan vara en fördel ibland.