Det finns flera sätt att snabbt skissa fram ett användargränssnittet i Windows Phone. Här är tre olika verktyg som jag kan rekommendera.

Windows Phone 7 Wireframe Paper Sketch Template

Papper och penna skall man aldrig underskatta, speciellt om det är en blyertspenna som man själv vässar. Det finns ett flertal mallar för Windows Phone som man kan ladda ned. Denna kommer ifrån Michael Dorian Bach. Se vidare i kommentarerna för ytterligare mallar att ladda ned.

Windows Phone 7 Wireframe Paper Sketching Template

Visio Windows Phone Wireframe Template

Har man Microsoft Visio och vill använda det så kan man ladda ned följande mall.

WP7 wireframe

Sketchflow för Windows Phone

SketchFlow är en funktion som finns i vissa versioner av Expression Blend. (Tyvärr finns denna funktion inte i den versionen av Expression Blend som medföljer gratisverktygen till Windows Phone.)

Mallen för Windows Phone och Sketchflow finns här för nedladdning.

2011-06-09 09h43_52

Avslutningsvis

Det finns många andra verktyg och resurser för att skissa användargränssnittet i Windows Phone. Här finns en bra länk med en lista över ytterligare resurser.