Hur säkert är Windows Phone? Vad kan man göra för att säkra upp sin app såsom utvecklare? Detta är en genomgång av de viktigaste delarna.

(För läsare i framtiden: Detta är skrivet för version 1.0 av Windows Phone 7.)

 • Certifiering av alla appar
  Genom den certifiering som alla applikationer måste göra så kan man säkra upp att inga illvilliga appar finns att ladda ned till telefonen.
 • Kontroll av vilka som får publicera appar i MarketPlace
  När man ansöker om ett konto för att publicera på Marketplace så skall man i den processen identifiera sig och en kontroll sker av personen eller företaget.
 • Isolering av varje app
  Varje app körs i sin egen "sandbox". Man kan inte anropa någonting direkt utanför denna sandbox. Kommunikationen med andra delar i telefonen sker via ett API, som klart definierar vad man kan göra emot de andra delarna i telefonen.
  Internet Explorer, som finns i telefonen, är också en isolerad applikation.
 • Isolering av lagringsutrymmet för en app
  Varje app har sitt eget lagringsutrumme som inte någon annan app kan komma åt.
 • Kryptering
  Telefonen stödjer flera krypteringsalgoritmer, såsom: AES, SHA1, SHA256, HMACSH1, HMACSHA256 och mera.
 • Kommunikation
  Windows Phone stödjer SSL, både i Internet Explorer och i webbtjänster ifrån din egen app.

En utförligare genomgång av säkerhet och Windows Phone finns i detta utmärkta blogginlägg: Windows Phone 7 Security Implications.