Teknik: Silverlight 3

Sjöfartsverket har ett antal mätstationer i Sverige som mäter vind, vattenstånd och strömmar. Dessa vill man att allmänheten ska kunna se via webben och få dess mätdata snyggt presenterat i realtid. Sjöfartsverket ville även utvärdera om Silverlight är något att satsa på i den egna IT avdelningen. Mätvärdena lagras centralt och exponeras i en WebService för åtkomst till ett antal applikationer (bland annat SMHI).

Sogeti utvecklade en Silverlight Web applikation som hämtar data från en WebService och presenterar mätstationer på en karta (Bing Maps) med zoom. Varje mätstation visar dess mättyper, vind, vatten och strömmätning. Mätresultatet presenteras i en graf som uppdateras varje minut.

Här är några skärmbilder ifrån systemet.

Cap2

Cap3

Cap1

Läs mer här (ifrån Sogeti’s hemsida)

Se videon för Sjöfartsverket – Använder Silverlight för att hålla koll på de svenska vattennivåerna här

Kontakt: Mikael Renz, Sjöfartsverket, Daniel Sonebrand, Sogeti; Dag König, Microsoft