Använder du VSTS/TFS idag och har åsikter om hur du tycker att systemen fungerar och/eller har synpunkter på hur vi skall utveckla framtida versioner, så kan du förmedla dem till oss via den här undersökningen. Tveka inte, utan ge oss feedback.

Länk till undersökningen