Varför låter inte det här så häftigt på svenska? På engelska är det Application Lifecycle Management Training Kit.

Detta är ett intressant projekt. Det är ett utbildningsmaterial som vill visa hela livscykeln vid utveckling av programvara.

The purpose of SDLC-in-a-Box is to provide a Training Kit, with a real-world application as proof, to our partners, consultants and customers who want to learn more about Visual Studio Team System and begin implementing it into their Application Lifecycle Management environments.

Sådana här utbildningar saknar vi just nu.

Det verkar vara lite på betastadiet. Alla länkar fungerar inte ännu. Men gå gärna in och kolla.

Länk