I min serie om hur man använder sig av Team Foundation Server har vi nu kommit fram till den sista delen. I det här avsnittet vill jag visa hur man använder sig av den gamla trotjänaren Visual Basic 6 tillsammans med TFS.

Det är faktiskt rätt mycket som man kan göra.

Se demonstrationen här