Jag kommer att göra en liten serie med screencasts för att visa hur man kan använda sig av Team Foundation Server i andra utvecklingsmiljöer än Visual Studio 2005 Team System. Detta för att visa på hur öppen TFS är och att det går att använda på många olika sätt.

Följande utvecklingsmiljöer kommer jag att visa:

  1. Visual Studio 2005 Professional Edition
  2. Javautveckling i Eclipse på Linux
  3. Visual Basic 6

Idag kommer vi till den första screencasten, vilket är för att visa hur Visual Studio 2005 Professional fungerar tillsammans med TFS. Jag kommer att visa källkodshantering och work item integration.

Den här screencasten demonstrerar också mer avancerade funktioner i källkodshanteraren, såsom brancing och merging och annat.  

Se filmen här