Den nya rollen i Visual Studio Team System för Databasutvecklare har många intressanta funktioner, bland annat enhetstestning.

Det har varit en sak som jag har varit otydlig på eftersom jag inte hade testat detta och det är validerning av testdata emot en annan databas. Detta fungerar inte riktigt som jag hade tänkt mig.

Uppdaterat: Se min post http://buzzfrog.blogs.com/zabrak/2007/02/mer_om_att_vali.html, som beskriver ett sätt som man kan göra detta på.

Låt mig få förklara lite närmare.

Man anger en "connection string" för att ange emot vilken databas som testerna skall köras. Man kan ange en annan "connection string" för att validera testerna, "Use a secondary data connection to validate unit tests". Denna inställning är inte till för att validera emot en annan databas utan emot samma databas.

Varför skall man då använda den, eftersom den går emot samma databas? Jo, man kan exempelvis köra emot databasen med olika rättigheter. Den "connection" som man använder när man kör testerna kan ha mindre rättigheter, exempelvis endast kunna exekvera lagrade procedurer, medan den andra "connection" har rättighet att läsa i tabellerna. Det gör att man kan använda den andra för att validera att testerna har gått bra.