Den gamla konkurrenten till Microsoft Office, WordPerfect, försöker igen att göra insteg på marknaden. WordPerfect, som i princip dog, när programmet inte kunde göra en bra konverting av sitt system ifrån DOS till Windows, lever vidare under Corel:s beskyddande armar.

Nu släpper de en ny version, med det häftiga namnet X3. Kommer det att få någon som helst betydelse?

Link: Corel Home Page.