I Entity Framework 4 finns det möjlighet att importera lagrade procedurer. Som standard klarar de endast av att ta hand om ett resultatset.

Men med följande utökning, ADO.NET Entity Framework Extensions finns det möjlighet att göra detta.

Laddas ned här