Testare vill ha ett snabbt och enkelt sätt att registrera buggar på och automatiskt få in dem i Team Foundation Server (TFS). Standardsättet, vilket innebär att man på något sätt i Visual Studio skapar Buggen, kan vara för omständigt att göra. Det som är coolt med TFS är att man lätt kan bygga den funktionalitet som man vill ha och på det sättet, exempelvis, göra ett bättre gränssnitt för testarna.

Här är ett sådant exempel. Här kan man via en Add-In i Internet Explorer direkt mata in en bug. Detta är mycket bra när man skall testa en webbapplikation. Den samlar också med sig en massa information automatiskt när man registrerar buggen.

Laddas ned här