Den här veckan kommer Microsoft att ha en tvådagars introduktionsutbildning (online) för iOS-utvecklare hur de skall utveckla för Windows 8.

Agendan ser ut så här

Day 1:
• Introduction to the platform and the Windows Store
• Design differences between iOS and Windows 8
• Tooling: Visual Studio and Blend
• C# for Objective-C developers
• Asynchronous programming
• Consuming web services
• Intro to building Windows Store apps with XAML (controls, layout and styling)
• Advanced UI development with XAML (data binding, templates, and collections)
• Contracts and extensions
• Ask the Experts panel
• InstallFest

Day 2:
• Process Lifecycle Management and State Management
• Notifications and Live tiles
• Bing Maps, SkyDrive, and Microsoft Account integration
• C++ for Objective-C developers
• Reusing code with Windows Phone
• Hands-on-labs

Tyvärr är detta liveevent på amerikansk tid, vilket gör att det blir kvällstid för oss. Det kommer också att spelas in så att man kan se det efteråt.

Du kan registrera dig här, vill du inte göra det kan du se det live på channel9.msdn.com istället.