Som jag jag sade tidigare så sitter jag nära scenen. Det gör att jag verkligen får känna på den presentationstekniken som använts flitigt. Det är nämligen så att det varje gång det kommer upp en person på scenen, så tänds två eldar, en på varje sida av scenen. De är så kraftiga att det hettar till i ansiktet.