Detta är en bra powerpointmall för att kunna beskriva en Windows 8 app i Powerpoint. Den innehåller det mesta som behövs för att skapa ett snyggt användargränssnitt.

Ladda ned mallen i detta bloginägg

What’s Included?

Example grid page
Example grid page displaying item previews arranged in groups.

Example page displaying details
Example page displaying details for a single group with previews for each item in the group.

Example page displaying
Example page displaying one item in detail.

Example page displaying a list
Example page displaying a list of items and the details for the selected item.

Example of a Metro app
Example of a Metro app in snapped view state.

Example of an app
Example of an app in fill view state.

Collection of common UI controls
Collection of common UI controls (part 1): button, text box, list box, check box, radio button, toggle switch, etc.

Collection of common UI controls
Collection of common UI controls (part 2): search box, date/time picker, slider, progress bar, scrollbar, etc.

Grid view
Grid view (with groups).

List view
List view and charms bar.

App header
App header, app bar, and toast.

Message dialog
Message dialog.

Text styles
Text styles.

240 app icons
240 app icons (part 1).

240 app icons
240 app icons (part 2).

Touch gestures
Touch gestures.